PROJEKTY REALIZOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

DZIECIAKI MLECZAKI

Głównym celem akcji jest wzrost świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w ich diecie. Organizatorzy, poprzez zabawę, chcą kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe już od najmłodszych lat i promować mleko jako napój nie tylko zdrowy, ale też bardzo smaczny. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych  jest kluczowe, aby nasze pociechy rozwijały się prawidłowo i zdrowo rosły.

Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Polska Izba Mleka.

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli organizowany przez markę Kubuś.

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ !!

„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najstarszych i najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce. Został on zainicjowany w 2009 r. przez Żywiec Zdrój, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci. Z myślą o rodzicach i ich pociechach powstał serwis internetowy www.wolewode.pl zawierający kompendium wiedzy o zdrowym żywieniu i rozwoju dzieci, z zabawami i grami, zachęcającymi najmłodszych do picia wody.

GÓRA GROSZA

Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w naszym przedszkolu odbywa się wielka zbiórka monet, tzw. Góra Grosza. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.

Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

AKCJA "KLAPKI DLA GAMBII"

Rówież co roku przyłączamy się do zbiórki nowych, kolorowych, plastikowych klapków dla dzieci mieszkających w tym najmniejszym afrykańskim kraju gdzie na co dzień chodzi się boso, a skaleczona stopa jest często źródłem licznych infekcji, zakażeń i chorób.

Akcja „Klapki dla Gambii” jest organizowana przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

Program propagujący zdrowy styl życia szczegóły można poznać odwiedzając stronę
http://www.zdrowyprzedszkolak.org/wzmacnianie-odpornosci

AKADEMIA AQUAFRESH

Głównym celem jest profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci, uczenie dzieci prawidłowego mycia ząbków już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej.

Podstawa programowa

Przedszkole „First Steps”  realizuje swoje zadania edukacyjne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez MEN.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest dążenie do wychowania młodego człowieka, otwartego na otaczający go świat, umiejącego współdziałać w grupie społecznej. Realizujemy te ważne zadania dobierając atrakcyjne i nowatorskie metody pracy z dziećmi.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu działań dydaktycznych „First Steps” opracowanego dla potrzeb przedszkola przez Dyrektora Przedszkola oraz Program wychowania przedszkolnego: “Planeta dzieci” wydawnictwa WSiP.

„Planeta dzieci” to zrównoważony rozwój dziecka i realizacja podstawy programowej*:

  • wychowanie w duchu wartości,
  • nowoczesna odsłona Metody Dobrego Startu,
  • atrakcyjne zabawy z kodowaniem,
  • przestrzeń nowych możliwości dzięki materiałom multimedialnym i aplikacji Multiplaneta.

*Koncepcja programu dostosowana jest do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2018 roku a także odpowiada zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Ponadto wzbogacamy codzienne zabawy i zajęcia z dziećmi wykorzystując elementy metod wspomagających ich rozwój :

–  elementy Kinezjologii Edukacyjnej – metoda Paula Dennisona – programu doskonalącego,
proces uczenia się i stymulowania rozwoju dzieci 6-letnich,
–  elementy Metody ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana,
–  Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.