Koncepcja „Forest Adventure” w naszym przedszkolu powstała na bazie metody „Forest School”, która służy dzieciom i dorosłym do rozwijania kompetencji społecznych, wiedzy i umiejętności przyrodniczych oraz sprawności fizycznej w myśl zasady „las jest jednym wielkim placem zabaw, a przyroda jest mądrą nauczycielką – cierpliwą, życzliwą, ale też nieubłaganą”.

Pobyt na świeżym powietrzu (niezależnie od pogody) zapewnia maluchom dostateczną ilość ruchu oraz okazję do zabawy i nauki . Zamiast klocków – szyszki, patyki i kamienie, zamiast drabinek – wspinanie się na drzewa i przeskakiwanie przez zwalone pnie. Ponadto budowanie szałasów, błotnych babek, wykonywanie konstrukcji z gałęzi, patyków i liści, przyglądanie się i analizowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie i zastanawianie się np. dlaczego mech rośnie tylko po jednej stronie drzew. Dla wielu „Forest Adventure´ jest lepszą szkołą życia, niż tradycyjne przedszkole z najlepszym programem nauczania i nowoczesnymi zabawkami.

Liczne badania pokazują, że dzieci z leśnych przedszkoli są często bardziej kreatywne, pewne siebie, zaradne, szybciej przyswajają wiedzę, są lepiej rozwinięte fizycznie niż ich rówieśnicy i rzadziej chorują.

Edukacja leśna odgrywa bardzo ważną rolę w kształceniu młodego pokolenia. Od niej przecież zależy, czy zachęcimy młodego człowieka do wyboru takiego stylu życia, który będzie przyjazny dla środowiska, czy też nie. Ma ważne zadanie do spełnienia­ – wykształcić i wychować nowoczesnego człowieka, wrażliwego na piękno i walory przyrody oraz odpowiedzialnego za jej stan w środowisku lokalnym, regionalnym, jak i ogólnokrajowym i globalnym.

Zadaniem nauczycieli jest rozbudzenie w dzieciach potrzeby działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska od najmłodszych lat.

Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyroda dostarcza nie tylko wrażeń i spostrzeżeń, ale oddziaływa również emocjonalnie, uczy poznawać, szanować i kochać przyrodę ojczystą.

Dodatkowa korzyścią jest to ,że całość programu odbywa się wyłącznie w języku angielskim, co pozwala naszym wychowankom poszerzyć słownictwo z zakresu tematycznego dotyczącego zwierząt, roślin i zachodzących w przyrodzie zjawisk.