Co nas wyróżnia?

1. Cztero-godzinny blok języka angielskiego dziennie

Nasi wychowankowie „zanurzają się” w świat języka angielskiego w sposób naturalny podczas cztero-godzinnych zajęć edukacyjnych dziennie, prowadzonych wyłącznie w języku angielskim. Angielski towarzyszy dzieciom podczas zajęć artystycznych, plastycznych, muzycznych, nauki liczenia oraz zabaw w ogrodzie.


2. Nauczyciele „native speakers”

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele „native speakers”, którzy cały czas zwracają się do dzieci po angielsku, dzięki czemu bardzo szybko przyswajają one prawidłową wymowę, akcent, przydatne sformułowania, zwroty i słownictwo.


3. Metoda CLIL

W naszym przedszkolu stosujemy metodę Content and Language Integrated Learning polegającą na zintegrowaniu kształcenia przedmiotowo-językowego, czyli wykorzystaniu drugiego języka do nauki i nauczania zarówno danego zagadnienia, jak i samego języka.


4. Przełamywanie bariery językowej

Bardzo szybko dzieci przełamują barierę językową, już po kilku miesiącach zaczynają mówić po angielsku i eksperymentować w tym języku.


5. Wielokulturowość

Do przedszkola uczęszczaj dzieci różnych narodowości, a nauczyciele „native speakers” pochodzą z różnych krajów anglojęzycznych . Dzięki temu nasi wychowankowie uczą się od samego początku otwartości na inne kultury, tolerancji i szacunku do każdego człowieka.


6. Praca na poziomach

Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie dbając aby mogło jak najlepiej rozwijać się we własnym czasie, jednocześnie będąc członkiem grupy rówieśniczej.


7. Łagodna adaptacja dziecka w placówce

Nasza kadra dokłada wszelkich starań aby każde dziecko jak najszybciej zaaklimatyzowało się w nowym miejscu i czuło się w naszej placówce ważne i akceptowane.


8. Edukacja przyjazna dzieciom

Tworzymy warunki do optymalnego rozwoju każdego dziecka poprzez dbałość o fachowość, emocje i profesjonalizm.


9. Małe grupy

Każda grupa przedszkolna jest kameralna, dzięki czemu wychowawca poznaje indywidulane potrzeby i możliwości rozwojowe każdego dziecka i odpowiednio z nim pracuje.


10. Placówka przyjazna alergikom

Nasze przedszkole zostało tak zaprojektowane, by do minimum zmniejszyć kontakt przedszkolaków z alergenami wziewnymi i kontaktowymi


11. Bogaty program zajęć dodatkowych

Oferta obejmuje zróżnicowany program zajęć dodatkowych zawartych w czesnym, jak i dodatkowo płatnych.


12. Forest Adventure

Nasze przedszkolaki regularnie wyjeżdżają do lasu gdzie, gdzie obcując z przyrodą bawią się i wykonują powierzone im zadania w myśl zasady „las jest jednym wielkim placem zabaw, a przyroda jest mądrą nauczycielką. Rozwijają przy tym kompetencje społeczne, wiedzę oraz sprawność fizyczną.


13. Kontynuacja edukacji anglojęzycznej

Wychowankowie naszego przedszkola mają możliwość kontynuacji edukacji anglojęzycznej na dalszym etapie nauki w naszej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej „Primary Steps” .


14. Brak czesnego za okres wakacyjny

Nie pobieramy czesnego jeśli w tym okresie dziecko nie uczęszcza na zajęcia.


15. Lekcje zdalne

W razie nieobecności dziecka może ono uczestniczyć w zajęciach za pośrednictwem platformy ZOOM.US.


16. Miesięczne raporty z zajęć

Dzięki przygotowanym raportom i padletom podsumowującym miesiąc Rodzice na bieżąco są informowani o zrealizowanym w przedszkolu materiale edukacyjnym.