CZESNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

PRZEDSZKOLE:

 • 970,00 zł /mc w okresie od września do czerwca
 • W lipcu i sierpniu nie pobieramy czesnego jeśli dziecko nie korzysta z oferty letniej.
 • W koszt czesnego wliczone są:
  – 4 godziny zegarowe zajęć dziennie  (700 h rocznie )  prowadzonych wyłącznie w języku angielskim  metodą CLIL przez nauczycieli anglojęzycznych, głownie ‘native speakers’
  – nauka kodowania przez zabawę
  – warsztaty sensoplastyki
  – zajęcia kulinarne
  – zajęcia artystyczne
  – uczestnictwo w międzynarodowym  programie „Przyjaciele Zippiego” oraz w „Forest Adventure”

ŻŁOBEK:

 •  970,00 zł / mc
 • W koszt czesnego wliczone są zajęcia z języka angielskiego, zajęcia artystyczne, kulinarne, sensoplastyka.

Opłaty dodatkowe:

 • wpisowe – jednorazowa opłata przy zapisie,
 • wyżywienie (3 posiłki dziennie)
 • wybrane przez rodziców zajęcia dodatkowe – opcjonalne

Rabaty:

W przypadku, gdy do jednej z 3 placówek prowadzonych przez International House Integra Bielsko tj. do Przedszkola Anglojęzycznego „First Steps”, ,, Żłobka „Basic Steps” lub Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej „Primary Steps” uczęszcza w tym samym roku szkolnym rodzeństwo Dziecka, wówczas każda rata czesnego w przypadku:

 • drugiego dziecka pomniejszona jest o rabat w wysokości 50 zł,
 • trzeciego i następnego dziecka pomniejszona jest o rabat w wysokości 100 zł,
 • w ramach programu Rodzina + przysługuje dodatkowy rabat na każdą ratę czesnego w wysokości 40 zł na pierwsze dziecko.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 17:00