Nasza placówka została tak zaprojektowana, aby do minimum zmniejszyć kontakt dzieci z alergenami wziewnymi i kontaktowymi:

– korytarze, toalety, jadalnia i szatnia zostały wykończone płytkami ceramicznymi,  a w salach zajęć położono wykładziny PCW firmy Tarkett. W obiekcie nie ma dywanów, chodników ani wykładzin dywanowych, ze względu na gromadzenie się w nich ogromnych ilości roztoczy;
– wszystkie toalety są bardzo dobrze wentylowane za pomocą wentylacji mechanicznej, dzięki czemu poziom wilgotności pomieszczeń ograniczony jest do minimum;
– w trosce o jakość powietrza zastosowano tradycyjny system ogrzewania tj. grzejniki konwencjonalne firmy Kemi, które nagrzewają powietrze bezpośrednio, a zatem nie poruszają cząsteczek kurzu;
– zamiast zasłon i firanek w oknach zawieszono żaluzje pionowe (tzw. verticale).

Wentylacja pomieszczeń  odbywa się poprzez dwie sekcje  instalacji wentylacyjnych nawiewno –wywiewnych,  obsługiwanych przez dwie oddzielne centrale.  Każda z central wyposażona jest w filtry na wlocie ( kanale nawiewnym)   i wylocie  ( kanale wywiewnym) powietrza do i z budynku. Świeże powietrze z zewnątrz rozprowadzane jest kanałami do wszystkich pomieszczeń, uwzględniając naddatek powietrza  na pomieszczenia toalet
i korytarzy.

W okresie grzewczym w obu centralach na kanałach czerpnych, zasysających powietrze z zewnątrz, instalowane są specjalne workowe filtry antysmogowe wyłapujące cząsteczki zanieczyszczeń ePM10 oraz ePM2,5. Dodatkowo sprawność w/w filtrów, jak deklaruje producent Camfil Słowacja, wg ISO 16890 pozwala na wychwycenie z doprowadzanego powietrza  ok. 60% zanieczyszczeń o wielkości cząsteczek ePM1,  a więc mniejszych niż podają komunikaty antysmogowe.  Tak oczyszczone powietrze trafia do instalacji nawiewnej, a poprzez nią do pomieszczeń,  w których przebywają dzieci.