Korzyści z kształcenia dwujęzycznego

Rozwój współpracy europejskiej i związane z nim częste wizyty w innych krajach sprawiają, że umiejętność biegłego posługiwania się kilkoma językami obcymi staje się we współczesnej Europie niezbędna.

Uczeni są przekonani, że dzieci, które od najmłodszych lat mają kontakt z dwoma językami wyprzedzają rówieśników w rozwoju, nawet jeśli początkowo napotykają pewne trudności.

Dzieci dwujęzyczne uczą się mówić w identycznym tempie jak ich jednojęzyczni rówieśnicy, przy czym w tym samym czasie zdobywają podwójną ilość wiedzy. Mają lepiej rozwinięte struktury języka, co wpływa na cały proces ich kształcenia. To wszystko oddziałuje pozytywnie na ich sprawność w procesach twórczych i obliczeniach matematycznych.

Mają też lepszą pamięć i większą zdolność koncentracji – lepiej koncentrują się na wykonywanych zadaniach, szczególnie wtedy, gdy w otoczeniu pojawiają się bodźce, które innym mogłyby przeszkadzać.

Osoby dwujęzyczne:

Nie mają żadnej bariery językowej – uczą się dwóch lub kilku języków w sposób naturalny, gdzie język jest narzędziem do poznawania świata, a nie tylko przedmiotem szkolnym.

Łatwo uczą się kolejnych języków – nabywają wiedzę na temat języka, czyli tak zwaną „świadomość metajęzykową”, która pomaga, gdy uczniowie będą chcieli lub musieli nauczyć się trzeciego lub kolejnych języków.

Bez problemu przestawiają się z jednego języka na drugi – oba języki, którymi posługują się dzieci dwujęzyczne są zawsze aktywne w ich świadomości i stale zachodzi proces w dużej mierze podświadomego dokonywania wyboru języka, który zostanie użyty po usłyszeniu jakiejś wypowiedzi.

Szybciej uczą się czytać i pisać – dzieci dwujęzyczne, które dokonują wyboru pomiędzy językami wiele razy w ciągu dnia, rozwijają znakomitą świadomość języków, którymi się posługują oraz znacznie łatwiej udaje im się ustalić abstrakcyjny związek pomiędzy literami a dźwiękami. Osoby takie często stają się lepszymi pisarzami, a także lepszymi użytkownikami języka, ponieważ posiadają one większą wiedzę na temat tego na jakich zasadach funkcjonuje język.

Lepiej sobie radzą w szkole – zarówno czas, jak i umiejętność abstrakcyjnego myślenia o języku związane są z sukcesami w nauce. Dziecko, które dobrze sobie poradzi z wykonaniem zadań na świadomość metajęzykową, prawdopodobnie również w szkole będzie osiągać dobre rezultaty. Dzieci, które nie rozwinęły świadomości językowej w tak dużym stopniu, nie są tak dobrymi uczniami.

Są twórcze nie tylko językowo – osoby dwujęzyczne posiadają rozwinięte umiejętności również poza obszarem kompetencji językowych, które biorą się z nauki oraz przetwarzania dwóch języków. U dzieci dwujęzycznych zaobserwowano wyższy poziom, niż u ich jednojęzycznych rówieśników, myślenia dywergencyjnego będącego podstawą twórczości, które polega na zdolności do wytwarzania dużej liczby jakościowo różnych pomysłów w krótkim czasie (plastyczność myślenia) wychodzących poza schematy i stereotypy.

Lepiej radzą sobie z wykonywaniem kilku czynności w tym samym czasie – dwujęzyczność rozwija umiejętność ignorowania zbędnych lub wprowadzających w błąd informacji. Myślenie dywergencyjne, rozwinięte u dzieci dwujęzycznych, jest także podstawą selektywnej uwagi pozwalającej wybrać z licznych sygnałów dochodzących do nas z otoczenia, te, które mają dla nas znaczenie.

Są otwarte, tolerancyjne i elastyczne.

Mają wyćwiczoną pamięć i spostrzegawczość.

Znają obie kultury i dobrze się w nich czują.

Są podziwiane i chwalone, a to buduje w nich pewność siebie.

Dalsze korzyści z kształcenia dwujęzycznego:

Poszerzenie horyzontów – dwujęzyczność poszerza horyzonty myślowe na możliwości, związane z innymi kulturami, umożliwia lepsze poznanie i zrozumienie różnic kulturowych dając nadzieję na stworzenie bardziej tolerancyjnego społeczeństwa;

 

Swoboda kształcenia się za granicą i podróżowania do innych krajów – brak bariery językowej, ułatwiona komunikacja;

Szersze perspektywy zawodowe – nieograniczone możliwości w wyborze kariery zawodowej czy też kariery związanej z wykonywaniem usług są otwarte tylko przed osobami, które potrafią znakomicie radzić sobie w więcej niż jednej społeczności językowej. Część korzyści czerpanych przez osoby dwujęzyczne płynie ze znajomości drugiego języka, ale także z umiejętności lepszego rozumienia potrzeb klienta, w porównaniu z osobami, które nie mówią w tym samym języku, co klient. Zwłaszcza kariera dyplomatyczna oraz praca w wydawnictwach międzynarodowych pomaga wypełnić lukę w porozumieniu kulturowym pomiędzy osobami należącymi do różnych grup językowych;

Łatwiejszy dostęp do dziedzictwa kulturowego różnych narodów – możliwość czytania literatury, a szczególnie poezji, w języku oryginalnym. Nie istnieje bowiem tłumaczenie, które potrafiłoby uchwycić całkowity sens słów w innym języku, zwłaszcza słów wiersza, które autor dobrał z precyzją. Dwujęzyczny poeta, Nuala Ni Dhomhnaill, który mówi po irlandzku i angielsku sugeruje, że każde tłumaczenie jest inne i „podkreśla odmienne aspekty oryginalnego tekstu, tak jak różne metody oszlifowania diamentu mogą wydobyć odmienne światło z kamienia”;

Wpływa na większą żywotność umysłu w starszym wieku i chroni przed objawami demencji – np. zespół prof. Ellen Bialystok z York University zanalizował dane pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera i doszedł do wniosku, że u osób, które znały języki i posługiwały się nimi w ciągu swojego życia, objawy tej choroby pojawiały się średnio 5,1 roku później niż u pozostałych.

Więcej szczegółowych informacji na temat dwujęzyczności można znaleźć w opracowaniach, które zostały wykorzystane przy omawianiu powyższych korzyści. Informacje te są dostępne na następujących stronach:

http://www.zurer.com/pearson/bilingualchild/Polish_POPRAWIANY_DO_DRUKU_wEngPreface.pdf/

http://dwujezycznosc.wordpress.com/2012/11/21/korzysci-z-dwujezycznosci/

http://www.dobra-rada.pl/dziecko-dwujezyczne-czym-rozni-sie-od-rowiesnikow_1147