Jak uczymy?

Organem prowadzącym nasze przedszkole i żłobek jest International House Integra Bielsko Sp. z o.o.

Edukacja prowadzona dla dzieci opiera się na dwóch filarach. Pierwszy realizuje podstawę programową MEN (IH Integra Bielsko Sp. z o.o.), a drugi zajęcia anglojęzyczne  (CJO IH Sp. z o.o.) . Zaletą i główną cechą dwujęzyczności naszej propozycji jest to, że język angielski traktowany jest równorzędnie z językiem ojczystym. To narzędzie codziennej komunikacji dzieci i lektorów, a nie jeden z wielu przedmiotów.

Anglojęzyczna edukacja trwa 4h dziennie i jest niezwykle urozmaicona. Obejmuje 5 obszarów, które realizowane są wyłącznie w języku angielskim, głównie przez nauczycieli „native speakers”.

CIRCLE TIME:

 • matematyka poprzez zabawę,
 • geometria na wesoło,
 • zajęcia rozwijające wyobraźnię przestrzenną,
 • „mały mol książkowy” – czytamy po angielsku,
 • łamigłówki logiczne (zajęcia rozwijające logiczne myślenie),
 • „magiczne słówka” – jesteśmy kulturalni,
 • emisja głosu oraz agogika (profesjonalne  zajęcia
  z muzykiem- anglistą),
 • „Everyday language”- czyli język użytku codziennego.

MOVEMENT:

 • zajęcia rozwijające motorykę dużą,
 • kreatywność w ruchu,
 • zabawy zręcznościowe,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • logorytmika,
 • zajęcia taneczne i aerobik,
 • zajęcia sportowe: hokey, koszykówka,
 • gimnastyka i rytmika.

INTENSIVE ENGLISH:

 • sentence structure – uczenie konstrukcji zdań na czterech poziomach, dostosowane do wieku i możliwości dziecka (simple/compound/complex/compound-complex),
 • fonetyka i akcent zdaniowy,
 • angielski w „słowniku czynnym”,
 • poznawanie akcentów i dialektów języka z różnych obszarów anglojęzycznych (UK/USA/Australia),
 • klub małego poligloty: funkcje językowe, reagowanie językowe, duale jako dwoistość terminów językowych, peer teaching (uczymy się nawzajem),
 • mini dialogi w scenkach sytuacyjnych,
 • gramatyka w praktyce.

ART:

 • zajęcia sensoryczne,
 • zajęcia rozwijające motorykę małą,
 • robotyka,
 • eksperymenty i doświadczenia z dziedziny fizyki i chemii,
 • kółko kulinarne ”Cook with me”,
 • ” Mały artysta” – zajęcia plastyczne w różnych stylach (rysunek/szkic/malarstwo/rzeźba),
 • zajęcia techniczne,
 • labirynty integracyjne.

MISCELLANEOUS:

 • nauki społeczne,
 • edukacja w dziedzinie technologii/inżynierii/matematyki (Stem education),
 • warsztaty przyrodnicze „Przygoda w Lesie”,
 • warsztaty kulturowe „Ważne Światowe Dni i Wydarzenia”,
 • zajęcia integracyjne,
 • „Jesteśmy Eco” czyli recycling w naszym przedszkolu,
 • „Jak być bezpiecznym” – safety precautions,
 • ”Savoir vivre” przy stole.

Jesteśmy w pełni świadomi, że dzieci w wieku 2,5 – 6  lat dopiero rozpoczynają przygodę z angielskim lub ich kompetencje w zakresie posługiwania się językiem angielskim nie są jeszcze na tyle rozwinięte, aby możliwe było prowadzenie edukacji przedszkolnej wyłącznie w języku angielskim. Jest to stopniowy proces, który w miarę dorastania dzieci i doskonalenia języka angielskiego sprawia, że coraz obszerniejsze partie materiału mogą być realizowane początkowo tylko częściowo po polsku i angielsku, zaś docelowo w większości po angielsku.

Nasza metoda polega na wprowadzaniu w języku polskim nowych zagadnień podstawy programowej, a następnie ćwiczeniu ich i utrwalaniu na zajęciach tematycznych, prowadzonych wyłącznie po angielsku.

Już od pierwszych zajęć nauka języka angielskiego przebiega wyłącznie po angielsku. Najczęściej jest to wynikiem narodowości lektora, jednak zasada ta obowiązuje również nauczycieli polskich, uczących angielskiego. Stosujemy połączenie szeregu technik metodycznych umożliwiających realizację zasady „wyłączności angielskiego” i podejścia komunikatywnego. Wykorzystywane są obrazki i prawdziwe obiekty, muzyka i piosenki, elementy strategii kinestetycznych („kinaesthetic learning”): mini-scenki (odgrywanie prostych ról), gry i zabawy edukacyjne, w tym zabawy ruchowe, tak bliskie dzieciom w wieku przedszkolnym.