RAMOWY PLAN DNIA DLA GRUPY ŻŁOBKOWEJ

07:00 – 08:00  schodzenie się dzieci do żłobka i zabawy swobodne
08:30 – 09:00      śniadanie
09:00 – 09:15 zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez nauczyciela „Native speaker”
09:15 – 11:00 zajęcia edukacyjne, gry i zabawy dydaktyczne
11:00 – 11:30 obiad
11:30 – 14:15 czas poobiedniego odpoczynku tzw. „leżakowania”
14:15 – 14:30 podwieczorek
14:30 – 17:00 zabawy i gry dydaktyczne, zajęcia dodatkowe wg ustalonego programu

RAMOWY PLAN DNIA DLA DZIECI 2,5 - 5- letnich

07:00 – 08:00 schodzenie się dzieci do przedszkola i zabawy swobodne
08:00 – 08:30 śniadanie
08:00 – 12:00 zajęcia edukacyjne w języku angielskim
12:00 – 12:30 obiad
12:30 – 15:00  zajęcia dydaktyczne w języku polskim realizowane zgodnie z podstawą programową
13:00 – 14:15 leżakowanie dla dzieci, które potrzebują poobiedniej drzemki/ gry i zabawy dla pozostałych dzieci
14:15 – 14:30 podwieczorek
15:00 – 17:00 zabawy i gry dydaktyczne oraz zajęcia dodatkowe wg ustalonego programu

RAMOWY PLAN DNIA DLA "ZERÓWKI"

07:00 – 08:00 schodzenie się dzieci do przedszkola i zabawy swobodne
08:00 – 10:30 zajęcia dydaktyczne w języku polskim realizowane zgodnie z podstawą programową
09:00 – 09:30 śniadanie
10:30 – 14:30 zajęcia edukacyjne w języku angielskim
13:00 – 13:30 obiad
14:30 – 14:45 podwieczorek
14:45 – 17:00 zabawy i gry dydaktyczne oraz zajęcia dodatkowe wg ustalonego programu