Najczęściej zadawane pytania przez Rodziców

Nasze przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Dla sześciolatków prowadzona jest tzw. „zerówka”, czyli przygotowanie do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

W ciągu dnia z dziećmi przebywają  nauczyciele anglojęzyczni  oraz polskojęzyczni wychowawcy.

W godz. od 8:00 do 12:00 dla młodszych grup  oraz od godz. 10:30 do 14:30  dla 6-cio latków prowadzony jest blok języka angielskiego.    W pozostałej części dnia realizowana jest polska podstawa programowa.

W ciągu dnia dziećmi opiekują się nauczyciele anglo- i polskojęzyczni. Nad całością pracy nauczycieli czuwa Dyrektor Przedszkola.

Wszyscy nauczyciele wyróżniają się ogromnym entuzjazmem i łatwością nawiązywania kontaktu z dziećmi. Są świetnymi obserwatorami, chcą i potrafią pomagać dzieciom w nauce. W trakcie zajęć nauczyciele zwracają szczególną uwagę na rozwój wszystkich sprawności intelektualnych, fizycznych i manualnych swoich wychowanków, stosując różnorodne metody, gry i zabawy. Poświęcając dzieciom maksimum uwagi, zachęcają je do aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, dbając jednocześnie o to, aby odbywająca się poprzez zabawę nauka była przyjemna i efektywna.

Zajęcia w przedszkolu odbywają się w dwóch blokach: anglojęzycznym i polskojęzycznym,
podczas których dzieci przyswajają elementarną wiedzę ogólną o otaczającym ich świecie, nabywają umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi , jednocześnie przyswajając język. Sześciolatki dodatkowo są starannie przygotowywane do pierwszej klasy.

Blok języka angielskiego
 trwający cztery godziny dziennie prowadzony jest głównie przez anglojęzycznych nauczycieli „native speakers”.

Obejmuje on intensywną naukę języka angielskiego oraz zajęcia ruchowe w małych grupach. W tym czasie dzieci biorą udział w intensywnych ćwiczeniach językowych, poznając nowe słownictwo, zwroty, struktury gramatyczne i uczą się poprawnej wymowy.

Nowo poznany materiał jest  następnie ćwiczony i powtarzany w drugiej części bloku (dla dwóch grup łącznie)  podczas tzw. luźniejszych zajęć,  w trakcie których dzieci m.in. śpiewają piosenki, słuchają bajek, malują, rysują, eksperymentują. Uczą się nowych piosenek, wierszyków i rymowanek, przygotowują przedstawienia, odgrywają scenki z życia wzięte – a wszystko po to, aby poprzez zabawę, w naturalny sposób, poznawać i przyswajać drugi język.

Szczegóły zajęć edukacyjnych prowadzonych w języku angielskim tutaj.

Nauczyciel anglojęzyczny, wykorzystując różne pomoce dydaktyczne, wprowadza angielskie znaczenie słów, które dzieci już znają po polsku –  każde nowe słowo  zobrazowane jest  ilustracją,  gestem lub mimiką. Taka metoda pozwala dzieciom szybko  kojarzyć usłyszane słowo lub zwrot z przedmiotem zademonstrowanym przez nauczyciela.  Z czasem dochodzą bardziej skomplikowane zwroty i sformułowania.

Podczas tych zajęć większość ćwiczeń oparta jest na zabawie, a wszystko po to by dzieci znajdowały w tym jak najwięcej przyjemności.  Język angielski nie jest osobnym przedmiotem, dzieci szybko oswajają się z nim i w naturalny sposób zaczynają go stosować  w codziennej komunikacji z nauczycielami  i pomiędzy sobą.  Poza tym,  zawsze w pobliżu znajdują się nauczyciele polskojęzyczni, którzy w razie problemów mogą dzieciom pomóc, zwłaszcza tym najmłodszym 2,5 -3 latkom.

Przede wszystkim :
– zostanie przełamana bariera językowa. Dziecko nie będzie miało obaw przed mówieniem po angielsku i eksperymentowaniem z językiem,
– osłucha się z językiem,
– nauczy się poprawnej (bardzo zbliżonej, a niejednokrotnie takiej samej jak native speaker) wymowy,
– przyswoi wiele słówek i naturalnych zwrotów oraz nauczy się w jakich kontekstach je stosować,
– przeprowadzi prostą konwersacje na wiele tematów,
– komunikowanie się po angielsku z rówieśnikami stanie się dla niego naturalnym (niewymuszonym ) procesem.

Tak wczesny krok w świat języka angielskiego w przyszłości pozwoli na łatwiejsze przyswajanie trudniejszych elementów językowych.

Jak najbardziej tak!  Rodzic może odwiedzić naszą placówkę wraz ze swoją pociechą. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem przedszkola w celu umówienia indywidualnego terminu wizyty.

W okresie zaostrzonych rygorów sanitarnych związanych z pandemią wizyty są zawieszone.

Obserwując zajęcia możecie Państwo zobaczyć jak wygląda komunikacja między dziećmi, a nauczycielami anglojęzycznymi.  Lektorzy, wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe,  w bardzo łatwy sposób nawiązują kontakt z dziećmi między innymi poprzez gesty, „mowę” ciała i stosowanie prostych, nieskomplikowanych zwrotów i sformułowań.  Z czasem wprowadzają bardziej zaawansowane słownictwo i struktury zdaniowe.

W ramach wyżywienia dzieci spożywają śniadanie, obiad i podwieczorek. Personel zwraca szczególną uwagę na dzieci z uczuleniem pokarmowym i dba o ich dietę.

Tak. Dla dzieci wymagających specjalnych diet zamawiane są indywidualne posiłki. Wypełniając kartę zapisu rodzice informują przedszkole,  na co dziecko jest uczulone. Informacje te przekazywane są  następnie firmie cateringowej oraz wychowawcom grup.

Nasze przedszkole zostało tak zaprojektowane, by do minimum zmniejszyć kontakt przedszkolaków z alergenami wziewnymi i kontaktowymi:

– korytarze, toalety, jadalnia i szatnia zostały wykończone płytkami ceramicznymi a w salach zajęć położono wykładziny PCW firmy Tarkett. W obiekcie nie ma dywanów, chodników ani wykładzin dywanowych, ze względu na gromadzenie się w nich ogromnych ilości roztoczy;
– wszystkie toalety są bardzo dobrze wentylowane za pomocą wentylacji mechanicznej, dzięki czemu poziom wilgotności pomieszczeń ograniczony jest do minimum;
– w trosce o jakość powietrza zastosowano tradycyjny system ogrzewania tj. grzejniki konwencjonalne firmy Kemi, które nagrzewają powietrze bezpośrednio, a zatem nie poruszają cząsteczek kurzu;
– zamiast zasłon i firanek w oknach zawieszono żaluzje pionowe (tzw. verticale).

Wentylacja pomieszczeń  odbywa się poprzez dwie sekcje  instalacji wentylacyjnych nawiewno –wywiewnych,  obsługiwanych przez dwie oddzielne centrale.  Każda z central wyposażona jest w filtry na wlocie ( kanale nawiewnym)   i wylocie  ( kanale wywiewnym) powietrza do i z budynku. Świeże powietrze z zewnątrz rozprowadzane jest kanałami do wszystkich pomieszczeń, uwzględniając naddatek powietrza  na pomieszczenia toalet i korytarzy.

W okresie grzewczym w obu centralach na kanałach czerpnych, zasysających powietrze z zewnątrz, instalowane są specjalne workowe filtry antysmogowe wyłapujące cząsteczki zanieczyszczeń ePM10 oraz ePM2,5. Dodatkowo sprawność w/w filtrów, jak deklaruje producent Camfil Słowacja, wg ISO 16890 pozwala na wychwycenie z doprowadzanego powietrza  ok. 60% zanieczyszczeń o wielkości cząsteczek ePM1,  a więc mniejszych niż podają komunikaty antysmogowe.  Tak oczyszczone powietrze trafia do instalacji nawiewnej, a poprzez nią do pomieszczeń,  w których przebywają dzieci.

 

Tak, codziennie po obiedzie najmłodsze dzieci do 3 lat odpoczywają podczas leżakowania. W przypadku starszych dzieci rodzic podejmuje decyzję czy chce aby dziecko leżakowało , czy też nie.

Tak. Każda grupa pod opieką wychowawcy codziennie spędza część dnia na świeżym powietrzu, chyba że nie sprzyjają temu warunki pogodowe (opady deszczu , silny wiatr, bardzo wysoka lub niska temperatura, jakość powietrza). Dodatkowo raz w miesiącu najstarsze grupy udają się do lasu w ramach programu FOREST ADVENTURE.

Tak. Na początku każdego roku szkolnego wśród dzieci przeprowadzane są badania w kierunku wad postaw i wymowy. Rodzic zostaje informowany o wynikach tych badań. Psycholog zatrudniony w przedszkolu czuwa nad prawidłowością procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Rodzice mogą skorzystać z ubezpieczenia grupowego proponowanego przez przedszkole lub mogą indywidualnie ubezpieczyć dziecko, jednak w tym wypadku prosimy rodziców o dostarczenie do przedszkola kopii polisy. Przedszkole korzysta z grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie ubezpieczeniowej Compensa InterRisk S.A. Szczegóły dotyczące wysokości składki oraz warunków ubezpieczenia dostępne są w sekretariacie przedszkola.

Dzieci przyjmowane są do przedszkola w miarę wolnych miejsc.

Nasze przedszkole jako jedyne na Podbeskidziu oferuje tak dużą ilość godzin języka angielskiego (4h dziennie). Program realizują profesjonalni nauczyciele anglojęzyczni ( głównie native speakers)wspierani przez polski personel.
W ciągu całego roku szkolnego dziecko ma zagwarantowane niemal 700 godzin zegarowych języka angielskiego, co daje średnio ok. 70h kontaktu z językiem na miesiąc.

Nie, nie pobieramy opłaty za wakacje. Podczas wakacji prowadzimy półkolonie wakacyjne. Rodzic może zapisać dziecko na wybrane okresy tygodniowe.

Spotkania z rodzicami są umawiane w indywidualnych terminach, które ustala się w sekretariacie przedszkola.

Statut przedszkola dostępny jest w sekretariacie.

Tak, szczegóły oferty rabatowej znajdują się tutaj.