Najczęściej zadawane pytania przez Rodziców

Nasze przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00. Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Dla sześciolatków prowadzona jest tzw. „zerówka”, czyli przygotowanie do pierwszej klasy szkoły podstawowej. W ciągu dnia z dziećmi przebywają nauczyciele anglojęzyczni oraz polskojęzyczni. Od 7:00 do 8:00 dzieci przyprowadzane są do przedszkola i w tym czasie wykonują wybrane przez siebie ćwiczenia (malują, rysują, układają klocki, bawią się w sali gimnastycznej itp.) Od 8:00 do 12:00 młodsze grupy oraz od 10:30 – 14:30 „Zerówki” prowadzony jest blok języka angielskiego. Dzieci w małych grupach podzielonych pod względem poziomu zaawansowania oraz wieku uczą się angielskiego pod okiem nauczycieli anglojęzycznych. Po godzinie 12:00 rozpoczyna się blok języka polskiego. W tym czasie realizowany jest program w języku polskim.

W ciągu dnia dziećmi opiekują się nauczyciele anglo- i polskojęzyczni. Nad całością pracy nauczycieli czuwa Dyrektor Przedszkola.

Wszyscy nauczyciele wyróżniają się ogromnym entuzjazmem i łatwością nawiązywania kontaktu z dziećmi. Są świetnymi obserwatorami, chcą i potrafią pomagać dzieciom w nauce. W trakcie zajęć nauczyciele zwracają szczególną uwagę na rozwój wszystkich sprawności intelektualnych, fizycznych i manualnych swoich wychowanków, stosując różnorodne gry i zabawy. Poświęcając dzieciom maksimum uwagi, zachęcają je do aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, dbając jednocześnie o to, aby odbywająca się poprzez zabawę nauka była zawsze przyjemna i efektywna.

Zajęcia w przedszkolu odbywają się w dwóch blokach: anglojęzycznym i polskojęzycznym. Blok języka angielskiego prowadzony jest głównie przez anglojęzycznych nauczycieli. Obejmuje on intensywną naukę języka angielskiego w małych. Maluchy biorą udział w intensywnych ćwiczeniach językowych, poznając nowe słownictwo, zwroty, struktury gramatyczne i ucząc się poprawnej wymowy. Nowo poznany materiał jest ćwiczony i powtarzany w drugiej części bloku na tzw. luźniejszych zajęciach, w trakcie, których dzieci śpiewają piosenki, słuchają bajek i bawią się w wyliczanki. Dzieci uczą się nowych piosenek, wierszy i rymowanek; przygotowują przedstawienia; odgrywają scenki z życia wzięte – a wszystko po to, aby poprzez zabawę, w naturalny sposób, poznawać i przyswajać drugi język.

W trakcie bloku zajęć w języku polskim dzieci przyswajają elementarną wiedzę ogólną o otaczającym ich świecie a sześciolatki dodatkowo są starannie przygotowywane do pierwszej klasy. Maluchy uczą się wyrażać swoje emocje poprzez to, co tworzą. Nabywają umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, rozwijają sprawności manualne i ruchowe. Kształtują wyobraźnię, rozbudzają zainteresowania i uczą się samodzielności i współpracy z kolegami. Osiągają odpowiedni poziom rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego ułatwiający start szkolny i sukcesy w nauce.

Nauczyciel anglojęzyczny, wykorzystując różne pomoce dydaktyczne, wprowadza angielskie znaczenie słów, które dzieci już znają po polsku – jednym słowem każde nowe słowo poparte jest ilustracją, czy gestem lub mimiką. Taka metoda pozwala dzieciom kojarzyć usłyszane słowo lub zwrot z przedmiotem, zademonstrowanym przez nauczyciela gestem lub obrazem. I tak krok po kroku dzieci poznają słownictwo, z którego następnie uczą się konstruować proste zdania i pytania. Podczas tych zajęć większość ćwiczeń oparta jest na zabawie, a wszystko po to by dzieci znajdowały w tym jak najwięcej przyjemności. W trakcie zajęć dzieci rysują, malują, wykonują różne ćwiczenia i tu kontakt z nauczycielem anglojęzycznym pozwala im na poznawanie nowych zwrotów. Poza tym zawsze w pobliżu znajdują się nauczyciele polskojęzyczni, którzy w razie problemów mogą dzieciom pomóc, zwłaszcza tym najmłodszym 2,5 -3 latkom.

Przede wszystkim :
– zostanie przełamana bariera językowa. Dzieci nie będą miały obaw przed mówieniem po angielsku i eksperymentowania z językiem.
– osłuchają się z językiem,
– nauczą się poprawnej (bardzo zbliżonej, a niejednokrotnie takiej samej jak native speaker) wymowy,
– przyswoją wiele słówek i naturalnych zwrotów oraz nauczą się w jakich kontekstach je stosować,
– będą potrafiły przeprowadzić prostą konwersacje na wiele tematów,
– mówienie po angielsku między sobą (tj. między dziećmi) stanie się dla nich naturalnym (a nie wymuszonym ) procesem.

Tak wczesny krok w świat języka angielskiego w przyszłości pozwoli na łatwiejsze przyswajanie trudniejszych elementów językowych.

Jak najbardziej tak! Jest to doskonały sposób, aby pokazać Państwu jak funkcjonuje przedszkole, w jaki sposób prowadzone są zajęcia. Rodzic może odwiedzić naszą placówkę wraz ze swoją pociechą, aby dziecko mogło również zobaczyć zajęcia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem przedszkola w celu umówienia indywidualnego terminu wizyty.

Obserwując zajęcia może Pan/Pani zobaczyć jak wygląda komunikacja między dziećmi a nauczycielami anglojęzycznymi. Nauczyciele wykorzystując swoje doświadczenie w pracy z dziećmi w bardzo łatwy sposób nawiązują kontakt z dziećmi. Poprzez gesty, „mowę” ciała, używanie prostych zwrotów komunikują się z nimi. Dzieci „osłuchują” się z językiem, a po pewnym czasie poznane słownictwo potrafią składać w proste zdania czy pytania.

W ramach wyżywienia dzieci spożywają śniadanie, obiad i podwieczorek. W ramach obiadu serwowana jest zupa oraz drugie danie. Po południu dzieciom podawany jest podwieczorek. Personel zwraca szczególną uwagę na dzieci z uczuleniem pokarmowym i dba o ich dietę.

Tak. Dzieci, które mają alergię mają zamawiane inne posiłki niż cała grupa. Wypełniając kartę zapisu rodzice zaznaczają, na co dziecko ma alergię. Takie informacje trafiają do nauczycieli, którzy odpowiedzialni są za to, aby dziecko nie dostawało nic, na co jest uczulone.

Nasze przedszkole zostało tak zaprojektowane, by do minimum zmniejszyć kontakt przedszkolaków z alergenami wziewnymi i kontaktowymi:
– korytarze , toalety , jadalnia i szatnia zostały wykończone płytkami ceramicznymi a w salach zajęć położono wykładziny PCW firmy Tarkett. W obiekcie nie ma dywanów, chodników ani wykładzin dywanowych, ze względu na gromadzenie się w nich ogromnych ilości roztoczy;
– wszystkie toalety są bardzo dobrze wentylowane za pomocą wentylacji mechanicznej, dzięki czemu poziom wilgotności pomieszczeń ograniczony jest do minimum;
– w trosce o jakość powietrza zastosowano tradycyjny system ogrzewania tj. grzejniki konwencjonalne firmy Kemi, które nagrzewają powietrze bezpośrednio, a zatem nie poruszają cząsteczek kurzu;
– zamiast zasłon i firanek w oknach zawieszono żaluzje pionowe (tzw. verticale).

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu działań dydaktycznych „First Steps” oraz programów znajdujących się w wykazie MEN:

– Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego „Wokół przedszkola” MAC Edukacja Kielce, 2018r. http://old.mac.pl/UserFiles/metodyka20182019/Program_wokol_przedszkola_2018.pdf

– Dodatkowo na liście przedszkolnych programów nauczania znajdują się autorskie programy naszych nauczycieli przedszkolnych dotyczące dodatkowych zajęć edukacyjnych organizowanych w przedszkolu.

Nasze przedszkole, realizuje także międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego”, promujący zdrowie emocjonalne dzieci. Ponadto wzbogacamy codzienne zabawy i zajęcia z dziećmi wykorzystując elementy metod wspomagających ich rozwój :

–  elementy Kinezjologii Edukacyjnej – metoda Paula Dennisona – programu doskonalącego
proces uczenia się i stymulowania rozwoju dzieci 6-letnich,
–  elementy Metody ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana,
–  Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Oferujemy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych. Aby jednak nie obciążać rodziców kosztami wszystkich tych zajęć poprzez wliczanie ich w standardową opłatę czesnego, co roku podajemy aktualną ofertę zajęć dodatkowych, spośród których Rodzic może indywidualnie wybrać te zajęcia, które będą interesowały jego pociechę. W ten sposób Rodzic opłaca tylko te zajęcia, z których dziecko faktycznie korzysta.
Poza standardowymi zajęciami dodatkowymi dzieci zabieranie są na wycieczki, do kina, teatru, na różnego rodzaju warsztaty. W przedszkolu prowadzimy także wiele atrakcji w postaci zajęć teatralnych, plastyczno-konstrukcyjnych i innych. W przedszkolu organizowane są również zajęcia kulinarne, w trakcie których dzieci poznają kuchnie i kulturę z różnych regionów świata. Z okazji różnych świąt, Dnia Babci, Dziadka itp. – dzieci przygotowują wspólnie z nauczycielami przedstawienia.

Tak, codziennie po obiedzie najmłodsze dzieci mają czas na odpoczynek na leżaczkach, chyba, że rodzic wyraźnie zaznaczy, że nie chce, aby jego dziecko leżakowało.

Tak. Każda grupa pod opieką swojego nauczyciela codziennie spędza część dnia na świeżym powietrzu, chyba że nie sprzyjają temu warunki pogodowe (opady deszczu , silny wiatr, bardzo wysoka lub niska temperatura, jakość powietrza) .

Tak. Na początku każdego roku szkolnego zapraszamy do przedszkola logopedę , psychologa oraz lekarza od wad postaw. Przeprowadzane są badania. W trakcie wizyty dziecko może być pod opieka rodzica. Po zakończonych badaniach rodzice dostają wypełnioną kartę z opinią lekarza.

Rodzice mogą skorzystać z ubezpieczenia grupowego proponowanego przez przedszkole lub mogą indywidualnie ubezpieczyć dziecko, jednak w tym wypadku muszą dostarczyć do przedszkola kopię polisy. Przedszkole korzysta z grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie ubezpieczeniowej Compensa InterRisk S.A. Szczegóły dotyczące wysokości składki oraz warunków ubezpieczenia dostępne są w sekretariacie przedszkola.

Zapisy rozpoczynają się w marcu i trwają aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Nasze przedszkole jako jedyne na Podbeskidziu oferuje tak dużą ilość godzin języka angielskiego (4h dziennie), którego uczą profesjonalni nauczyciele anglojęzyczni ( głównie native speakers).
W ciągu całego roku szkolnego dziecko ma zagwarantowane niemal 700 godzin zegarowych języka angielskiego, co daje średnio ok. 70h kontaktu z językiem na miesiąc.

Nie, nie pobieramy opłaty za wakacje. Podczas wakacji prowadzimy tzw. Półkolonie wakacyjne, na które mogą Państwo zapisać swoją pociechę na wybrane okresy tygodniowe.

Spotkania z rodzicami są umawiane w indywidualnych terminach, które należy ustalić w sekretariacie przedszkola.

Statut przedszkola dostępny jest w sekretariacie.

Tak, na drugie 50,00 zł zniżki, a na trzecie i kolejne dziecko 100,00 zł rabatu.