ORGANIZACJA GRUP W PRZEDSZKOLU 

W przedszkolu funkcjonują oddziały:

  • oddział 2,5 – 3- latki,
  • oddział 4 – latki,
  • oddział  5 – latki,
  • oddział 6 – latki (zerówka).

Grupy liczą 14 osób *

Zajęcia edukacyjne w języku angielskim trwają 4 godziny zegarowe dziennie.

Prowadzone są głownie przez nauczycieli anglojęzycznych „native speakers”. Obejmują intensywną naukę języka angielskiego (INTENSIVE ENGLISH) i zajęcia ruchowe (MOVEMENT) prowadzone w 14-osobowych grupach oraz zajęcia tematyczne (CIRCLE TIME, ART, MISCELLANEOUS, zabawy w ogrodzie czy w sali gimnastycznej) prowadzone dla dwóch grup łącznie.

* za zgodą Dyrektora liczebność grupy może się zwiększyć o maks. 2 osoby.