ORGANIZACJA GRUP W PRZEDSZKOLU 

W przedszkolu funkcjonują oddziały:

  • oddział 2,5 – 3- latki,
  • oddział 4- latki,
  • oddział  5- latki,
  • oddział 6- latki (zerówka).

Grupy liczą maksymalnie 14 osób.

Zajęcia edukacyjne w języku angielskim trwają 4 godziny zegarowe dziennie.

Prowadzone są głownie przez nauczycieli anglojęzycznych „native speakers”. Obejmują intensywną naukę języka angielskiego (INTENSIVE ENGLISH) i zajęcia ruchowe (MOVEMENT) prowadzone w 14-osobowych grupach oraz zajęcia tematyczne (CIRCLE TIME, ART, MISCELLANEOUS, zabawy w ogrodzie czy w sali gimnastycznej) prowadzone dla dwóch grup łącznie.

UWAGA NOWOŚĆ !!!

Nowy oddział zerowy (6-latki) od września 2021

dla dzieci chcących dołączyć do naszego przedszkola

Grupa liczy maksymalnie 14 osób,

Zajęcia edukacyjne w języku angielskim trwają 2,5 godziny zegarowe dziennie.

Prowadzone są w 14-osobowej grupie przez nauczyciela anglojęzycznego „native speaker”. Obejmują intensywną naukę języka angielskiego (INTENSIVE ENGLISH) i zajęcia ruchowe (MOVEMENT) oraz zajęcia tematyczne (CIRCLE TIME,  ART, MISCELLANEOUS, zabawy w ogrodzie czy w sali gimnastycznej).

Szczegóły oferty tutaj.

ORGANIZACJA GRUP W ŻŁOBKU

ŻŁOBEK (dzieci w wieku 1 – 2,5 lat)

Liczba dzieci w grupie: maksymalnie 8

Prowadzący grupę: opiekun (wykształcenie pedagogiczne) + asystent opiekuna.

Zajęcia z języka angielskiego: odbywają się codziennie po około 15 -20 min, prowadzone przez nauczyciela native speaker.