Godziny pracy oddziału : 7:00 – 17:00

Prowadzący grupę: Nauczyciel (wykształcenie pedagogiczne)

Blok zajęć prowadzony w j. angielskim:    4 godziny dziennie (240 min.)

Liczebność grup:

  • W bloku polskim grupy tworzone są w oparciu o kryterium wiekowe (grupy 2,5 latków, 3 latków, 4 latków, 5 latków i 6 latków)*, są to grupy 14- osobowe.
  • W bloku angielskim zajęcia odbywają się;
    – intensywne zajęcia językowe (30 min.) prowadzone przez nauczyciela anglojęzycznego  oraz zajęcia ruchowe “movement” (30 min.)  prowadzone w języku angielskim przez nauczyciela polskiego odbywają się w grupach liczących maksymalnie 14 osób,
    – dalsza cześć zajęć (zabawa w ogrodzie / sali gimnastycznej, zajęcia w sali artystycznej, etc.) prowadzona jest przez nauczyciela anglojęzycznego  i nauczyciela polskiego mówiącego po angielsku wspólnie dla dwóch grup językowych.* Po zakończeniu rekrutacji Dyrektor przedszkola może  podjąć decyzję o połączeniu grup wiekowych, w przypadku niepełnych grup. 

CZESNE W ROKU 2019/2020

– 895,00 zł / mc w okresie od IX 2019 do VI 2020 , w tym 4h blok języka angielskiego dziennie,
– w okresie wakacji, rodzice którzy nie korzystają z oferty letniej , nie płacą czesnego.

ZNIŻKI

W przypadku, gdy do jednej z 3 placówek prowadzonych przez International House Integra Bielsko tj. do:

-Przedszkola Anglojęzycznego „First Steps”

-Żłobka „Basic Steps”, lub

-Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej „Primary Steps”

uczęszcza w tym samym roku szkolnym rodzeństwo Dziecka, wówczas każda rata czesnego w przypadku:
– drugiego dziecka pomniejszona jest o rabat w wysokości 50 zł,
– trzeciego i następnego dziecka pomniejszona jest o rabat w wysokości 100 zł.

– w ramach programu Rodzina + przysługuje dodatkowy rabat na każdą ratę czesnego w wysokości 40 zł na pierwsze dziecko.