Przedszkole Anglojęzyczne

FIRST STEPS

 Rok szkolny 2016/2017

OFERTA dla 2,5 latków, 3 latków, 4 latków, 5 latków i 6 latków.

 

Godziny pracy oddziału :                             7:00 – 17:00

Prowadzący grupę:                                     Nauczyciel (wykształcenie pedagogiczne) + asystent

Blok zajęć prowadzony w j.angielskim:    4 godziny dziennie (240 min.)

Liczebność grup:

- W bloku polskim grupy tworzone są w oparciu o kryterium wiekowe (grupy 2,5 latków, 3 latków, 4 latków, 5 latków i 6 latków)* .
- W bloku angielskim grupy tworzone są w oparciu o poziom zaawansowania językowego dzieci.

W bloku polskim zajęcia prowadzone są w grupach 10-12** osobowych, przy czym zajęcia poranne podczas schodzenia się dzieci oraz zajęcia popołudniowe,  kiedy odbierane są one przez rodziców, mogą odbywać się w grupach łączonych. Jest wówczas mniej dzieci niż zwykle.

W bloku angielskim zajęcia odbywają się w grupach językowych dostosowanych do poziomu zaawansowania:

- intensywne zajęcia językowe (30 min.) prowadzone przez native speakera oraz zajęcia ruchowe "movement" (30 min.)  prowadzone w języku angielskim przez nauczyciela polskiego odbywają się w grupach liczących od 10 -12** osób,

- dalsza cześć zajęć (zabawa w ogrodzie / sali gimnastycznej, zajęcia w sali artystycznej, etc.) prowadzona jest przez native speakera i nauczyciela polskiego mówiącego po angielsku wspólnie dla dwóch grup językowych.

* Po zakończeniu rekrutacji Dyrektor przedszkola może  podjąć decyzję o połączeniu grup wiekowych, w przypadku niepełnych grup.
* * W szczególnych przypadkach Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby dzieci w grupie o 2 osoby.

Zajęcia dodatkowe: - kliknij tutaj

Posiłki:                       Dzieciom serwowane są śniadania, dwu-daniowy obiad, podwieczorek oraz napoje.

 

Planowana wersja ramowego rozkładu dnia*:

 BLOK POLSKOJĘZYCZNY

7:00 – 8:00


Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, w tym zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę), rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne.

8:00 – 9:00

Zajęcia dydaktyczne „ZERÓWKA”

 

BLOK ANGLOJĘZYCZNY


8:00 – 12:00

BLOK POLSKOJĘZYCZNY


12:00-12:30

 

3-4 latki - Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie dzieci do obiadu.

 

13:00-13:30

 „ZERÓWKA” - Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie dzieci do obiadu.

12:30 – 14:15

 3 - 4 latki

Zajęcia programowe z nauczycielem realizujące zadania zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego, w tym zabawy i ćwiczenia doskonalące sprawności manualne, graficzne, słownikowe, ruchowe, orientacji przestrzennej, plastyczne, muzyczne.

*        W przypadku dzieci 5 i 6 letnich, w godz. 13:30-14:30 odbywają się intensywne zajęcia popołudniowej zerówki.

*        13:00 – 14:15 leżakowanie – dzieci, które potrzebują poobiedniej drzemki.


14:15-15:00

Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie dzieci do podwieczorku.
Podwieczorek.

15:00-16:30

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe wg ustalonego programu.

16:30-17:00

Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej.

Rozchodzenie się dzieci do domu.

 * Ostateczna wersja zostanie podana Rodzicom przed 01.09.2016 r.

 

 

NUMER KONTA BANKOWEGO ING Bank Śląski numer 19 1050 1070 1000 0024 0560 4329