Wychowawca grupy przedszkolnej

Jestem absolwentką Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie zdobyłam dyplom licencjata na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Ukończyłam również Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, gdzie zdobyłam tytuł magistra na kierunku Terapia Zajęciowa. Posiadam również kwalifikacje Oligofrenopedagoga, które zdobyłam w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam odbywając liczne praktyki oraz staże w placówkach szkolnych i przedszkolnych. Praca z dziećmi dostarcza mi wiele radości oraz satysfakcji. Do każdego dziecka staram podchodzić indywidualnie. Dzieci uczą nas cierpliwości oraz dystansu do siebie.

Prowadzę aktywny tryb życia.