Organem prowadzącym nasze przedszkole i żłobek jest International House Integra Bielsko Sp. z o.o.

Zaletą i główną cechą dwujęzyczności naszej propozycji  jest to, że język angielski traktowany jest równorzędnie z językiem ojczystym. To narzędzie codziennej komunikacji dzieci i lektorów.

Metoda CLIL

Metoda Content and Language Integrated Learning polega na zintegrowaniu kształcenia przedmiotowo-językowego, czyli wykorzystaniu drugiego języka do nauki i nauczania zarówno przedmiotu, jak i samego języka. Poprzez stosowanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego realizujemy następujące cele:

  • rozwijamy i udoskonalamy kompetencje dzieci w posługiwaniu się językiem angielskim
  • zwiększamy wśród dzieci świadomość języka, zarówno polskiego jak i angielskiego
  • zapewniamy dzieciom dostęp do specjalistycznego (w zależności od przedmiotu) słownictwa angielskiego
  • rozwijamy świadomość i wrażliwość międzykulturową, poszerzamy wiedzę o innych krajach, przygotowujemy dzieci do życia w wielojęzycznym i wielokulturowym świecie
  • przyczyniamy się do zwiększania efektywności nauki angielskiego, co daje w przyszłości szanse swobodnej edukacji za granicą oraz uatrakcyjnia perspektywy pracy zawodowej
  • przygotowujemy dzieci do zdobywania prestiżowych certyfikatów znajomości języka angielskiego wydawanych przez University of Cambridge w Anglii

Jesteśmy w pełni świadomi, że dzieci w wieku 2,5 – 6  lat dopiero rozpoczynają przygodę z angielskim lub ich kompetencje w zakresie posługiwania się językiem angielskim nie są jeszcze na tyle rozwinięte, aby możliwe było prowadzenie edukacji przedszkolnej wyłącznie w języku angielskim. Jest to stopniowy proces, który w miarę dorastania dzieci i doskonalenia języka angielskiego sprawia, że coraz obszerniejsze partie materiału mogą być realizowane początkowo tylko częściowo po polsku i angielsku, zaś docelowo w większości po angielsku.

Nasza metoda polega na wprowadzaniu w języku polskim nowych zagadnień podstawy programowej, a następnie ćwiczeniu ich i utrwalaniu na zajęciach tematycznych, prowadzonych wyłącznie po angielsku.

Już od pierwszych zajęć nauka języka angielskiego przebiega wyłącznie po angielsku. Najczęściej jest to wynikiem narodowości lektora, jednak zasada ta obowiązuje również nauczycieli polskich, uczących angielskiego. Stosujemy połączenie szeregu technik metodycznych umożliwiających realizację zasady „wyłączności angielskiego” i podejścia komunikatywnego. Wykorzystywane są obrazki i prawdziwe obiekty, muzyka i piosenki, elementy strategii kinestetycznych („kinaesthetic learning”): mini-scenki (odgrywanie prostych ról), gry i zabawy edukacyjne, w tym zabawy ruchowe, tak bliskie dzieciom w wieku przedszkolnym.