Przedszkole Anglojęzyczne

FIRST STEPS

Program zajęć dodatkowych

Zajęcia matematyczne

„Matematyka dla wszystkich” prowadzenie zajęć pt. „Rozwijanie matematycznych uzdolnień dzieci”. Głównym celem zajęć jest kształtowanie intuicji geometrycznych, liczbowych, a przede wszystkim matematycznego myślenia. Matematyczne myślenie pełni istotną rolę w procesie analizowania i przetwarzania różnych danych, oceniania zależności pomiędzy podanymi faktami, wyciąganiu wniosków, w przewidywaniu dalszych możliwych kroków, etc. Sprzyja również efektywności procesu kształcenia, rozwojowi samodzielności w uczeniu się i zdobywaniu nowych doświadczeń.

Metody i formy pracy – gry i zabawy, a w szczególności zabawy matematyczne, stosowane w trakcie zajęć umożliwiają rozwijanie aktywności i samodzielności, a także doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

Prowadzone zajęcia rozbudzają ciekawość, dają okazję do różnorodnych doświadczeń, pobudzają do aktywności intelektualnej, mobilizują do pokonywania trudności i współdzia­łania w zespole. Nie mają szkolnej formuły, a prowadzą je doświadczeni nauczyciele matematyki, pasjonaci pracy z dziećmi uzdolnionymi.

 

Szachy

Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Rozpoczęcie nauki gry   w szachy już w przedszkolu wpływa wszechstronnie na rozwój. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się i doskonalą swoje umysły. Grając w szachy, musimy przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Każdy szachista musi więc wykazać się zdyscyplinowaniem, ale i wyobraźnią. Zajęcia opierają się, na nauce zasad według jakich poruszają się wszystkie szachowe figury, które kolejno dzieci będą poznawać na osobnych zajęciach za pomocą gier i zabaw. Jeśli wszystkie figury zostaną opanowane, przedszkolaki będą mogły przejść do rozgrywania partii ze wszystkimi figurami na szachownicy. Następnie, przedstawione zostaną zagadnienia, które dzieci rozwiązują podczas zajęć, po ich rozwiązaniu grają między sobą partie towarzyskie.Zajęcia artystyczne
Udział dzieci w warsztatach ceramicznych, wytwory z gliny, masy plastycznej, origami, poznawanie procesu wytwarzania dzieła, warsztaty sztuki ludowej, wykonywanie ornamentów zdobniczych, tkactwo.


Zajęcia kulinarne
W ramach tych zajęć dzieci mogą wykonywać rozmaite dania, począwszy od kanapek aż po różnokolorowe galaretki. Dzięki tym spotkaniom dzieci dowiadują się jak bezpiecznie korzystać z podstawowych narzędzi kuchennych a samodzielna możliwość wykonania drobnych smakołyków sprawia im przy tym wiele radości.


Międzynarodowy program Przyjaciele Zippiego
Oferta dla dzieci 5 i 6 –cio letnich. Głównym założeniem programu jest kształtowanie i rozwój umiejętności psychospołecznych u małych dzieci. Dzieci uczą się różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz w jaki sposób doskonalić relacje z innymi ludźmi. Zajęcia prowadzi dyplomowany nauczyciel - instruktor programu.


Międzynarodowy Dzień w przedszkolu
Przedszkole zaprasza Rodzica – obcokrajowca, który w barwny sposób prezentuje swój kraj : język, kultura, zwyczaje, legendy, potrawy, stroje, bajki.


Poznajemy zawody i miejsca pracy
Spotkania z ciekawymi ludźmi reprezentującymi interesujące profesje (nurek, magik, weterynarz, ratownik górski, policjant, artysta ludowy, aktor, architekt, etc.) oraz wyjścia do instytucji typu: przychodnia lekarska, księgarnia, piekarnia, poczta, lodziarnia, szkoła, biblioteka).


Religia
Zajęcia dla 5 i 6 latków, zgodnie z dobrowolną deklaracją rodzica. Prowadzi je wykwalifikowany nauczyciel katecheta.


Gimnastyka korekcyjna
Dzieci badane są na początku roku szkolnego przez lekarza specjalistę celem zdiagnozowania ewentualnej wady postawy oraz stopnia jej zaawansowania. Wykwalifikowany instruktor – trener w oparciu o wyniki badań opracowuje i prowadzi zajęcia ze specjalnie dobranymi zestawami ćwiczeń - w małych grupach profilowych.


Taniec nowoczesny/klasyczny oraz Rytmika


Zajęcia w małych grupach prowadzi instruktor, posiadający klasę mistrzowską. Dzieci uczą się podstawowych kroków, wyczucia rytmu, przygotowują proste układy taneczne w parach i w grupie.


Ju-jitsu

Wykwalifikowany instruktor Ju-jitsu prowadzi zajęcia dla 3-6 latków.


Warsztaty etnologiczne
Warsztaty obejmują cykl spotkań o charakterze poznawczo - kulinarnym, gdzie dzieci poprzez przyrządzenie, podawanie i degustacje posiłków typowych dla danego kraju, poznają jego kulturę, zwyczaje i historię.


Wyjścia do Teatru Lalek Banialuka
W ramach wyjść do teatru dzieci mają możliwość obejrzenia prawdziwego spektaklu oraz zapoznania się z magią teatru od kulis. Wszystkie przedstawienia są dostosowane do wieku widzów i dzięki temu uwrażliwiają dzieci na piękno tej sztuki już od najmłodszych lat.


Warsztaty biblioteczne w Książnicy Beskidzkiej
W czasie tych spotkań dzieci odwiedzają tematyczne wystawy prezentowane w Książnicy Beskidzkiej a następnie przysłuchują się bajkom opowiadanym przez pracownika biblioteki. Następnie dzieci wykonują rozmaite prace plastyczne w tematyce związanej z uprzednio oglądaną wystawą.


Spotkania z bajkowymi bohaterami
W przedszkolu organizowane są również spotkania ze znanymi postaciami z bajek jak np. Kubuś Puchatek, Królik Bugs czy Smokuś. Dzieci odwiedzają również sale zabaw, gdzie mogą spędzić czas na wspólnej zabawie np. w basenach z piłeczkami.


Wycieczki wyjazdowe

Dzieci zabierane są również w ciekawe miejsca mieszczące się poza terenem przedszkola. W ciągu całego roku szkolnego organizowane są rozmaite wycieczki do miejsc takich jak: Leśny park Niespodzianek w Ustroniu, Zagroda żubrów w Pszczynie, Chlebowa Chata w Górkach. Oczywiście nie zapominamy o atrakcjach naszego miasta i organizujemy także: wyjścia do bielskiego Aeroklubu, stadniny koni, studia filmów rysunkowych czy przejażdżkę ciuchcią beskidzką.W/w oferta przedstawia pełny zakres zajęć oferowanych przez przedszkole tj. zajęcia zawarte w cenie czesnego jak również dodatkowo płatne, gdzie rodzic ma możliwość dokonania wyboru pod kątem zainteresowań swojego dziecka.