Przedszkole Anglojęzyczne

FIRST STEPS

W Przedszkolu Anglojęzycznym „First Steps” stosujemy metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning) polegającą na zintegrowaniu kształcenia przedmiotowo-językowego, czyli wykorzystaniu drugiego języka do nauki i nauczania zarówno treści zwartych w podstawie programowej jak i samego języka.

Poprzez stosowanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego realizujemy następujące cele:

  • rozwijamy i udoskonalamy kompetencje przedszkolaków w posługiwaniu się językiem angielskim,
  • zwiększamy wśród dzieci świadomość języka, zarówno polskiego jak i angielskiego,
  • rozwijamy świadomość i wrażliwość międzykulturową, poszerzamy wiedzę o innych krajach, przygotowujemy dzieci do życia w wielojęzycznym i wielokulturowym świecie,
  • przyczyniamy się do zwiększania efektywności nauki angielskiego, co daje w przyszłości szanse swobodnej edukacji za granicą oraz uatrakcyjnia perspektywy pracy zawodowej.

Więcej na temat korzyści wynikających z kształcenia dwujęzycznego można przeczytać tutaj.

Jesteśmy w pełni świadomi, że dzieci w wieku przedszkolnym dopiero rozpoczynają przygodę z angielskim i nie jest możliwe realizowanie podstawy programowej wyłącznie w języku angielskim. Jest to stopniowy proces, który w miarę dorastania dzieci i doskonalenia języka angielskiego sprawia, że coraz obszerniejsze partie podstawy programowej mogą być realizowane w języku angielskim.

Podstawa programowa podzielona jest na tygodniowe cykle. W każdym z nich wprowadzany jest i omawiany w języku polskim temat przewodni , a następnie jest on ćwiczony i utrwalaniu na zajęciach prowadzonych wyłącznie po angielsku głównie przez nauczycieli „native speakers” (łącznie 3,5 h dziennie).   Np. nauczyciel polski wprowadza zagadnienia związane z pogodą i zjawiskami atmosferycznymi, a nauczyciel j. angielskiego na ich podstawie, opracowuje tematykę zajęć realizowanych w bloku angielskim. To sprawia, że dzieci uczą się nowych treści i zagadnień równocześnie w dwóch językach (polskim i angielskim) i traktują język angielski jako naturalne narzędzie komunikacji.

Oprócz zajęć tematycznych, prowadzonych w języku angielskim, dzieci uczestniczą w intensywnej nauce języka angielskiego (0,5 h dziennie). Tutaj główne kładziemy nacisk na umiejętność swobodnego porozumiewania się tym językiem. Już od pierwszych zajęć nauka języka angielskiego przebiega wyłącznie po angielsku. Jest to wynikiem narodowości lektora, wszyscy są „native speakerami” . Dzięki temu przedszkolaki bardzo szybko przyswajają prawidłową wymowę , akcent i intonację. Sprawnie opanowują podstawowe zwroty potrzebne  w codziennej komunikacji i potrafią zastosować je w odpowiednich kontekstach.

Na zajęciach stosujemy połączenie szeregu technik metodycznych umożliwiających realizację zasady „wyłączności angielskiego” i podejścia komunikatywnego. Wykorzystywane są obrazki i prawdziwe obiekty, muzyka i piosenki, elementy strategii kinestetycznych („kinaesthetic learning”): mini-scenki (odgrywanie prostych ról), gry i zabawy edukacyjne, w tym zabawy ruchowe, tak bliskie dzieciom w wieku przedszkolnym.

Nauczyciel stosuje techniki pantomimiczne, rysuje i ilustruje słowa gestami. Odgrywane są mini-scenki, tworzy się trójwymiarowy kontekst, w którym łatwo osadza się konkretne zastosowania. Dzieci zapamiętując dane wyrażenie, kojarzą je z obrazem, gestem, okolicznościami, uczuciami i emocjami, a po krótkim czasie – z komentarzem opartym na już znanych, angielskich słowach.

Jak to wygląda  w praktyce,  można obejrzeć w prezentacji filmowej na naszej stronie.