Przedszkole Anglojęzyczne

FIRST STEPS

Przedszkole "First Steps"  realizuje swoje zadania edukacyjne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez MEN.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest dążenie do wychowania młodego człowieka, otwartego na otaczający go świat, umiejącego współdziałać w grupie społecznej. Realizujemy te ważne zadania dobierając atrakcyjne i nowatorskie metody pracy z dziećmi.


Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu działań dydaktycznych „First Steps” opracowanego dla potrzeb przedszkola przez Dyrektora Przedszkola oraz Program wychowania przedszkolnego: “ Zanim będę uczniem” – 1 nagroda w konkursie “Najlepsze programy wychowania przedszkolnego”, zorganizowanym przez CODN pod patronatem MEN. W starszakach : “ Tropiciele”- roczne przygotowanie przedszkolne WSiP. Koncepcja programu dostosowana jest do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 27 sierpnia 2012 roku a także odpowiada zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

 

Nasze przedszkole, jako pierwsze w Bielsku-Białej, realizuje również międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego” , promujący zdrowie emocjonalne dzieci.

Ponadto wzbogacamy codzienne zabawy i zajęcia z dziećmi wykorzystując elementy metod wspomagających ich rozwój :

-  elementy Kinezjologii Edukacyjnej - metoda Paula Dennisona - programu doskonalącego
    proces uczenia się i stymulowania rozwoju dzieci 6-letnich,
-  elementy Metody ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana,
-  Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne