Przedszkole Anglojęzyczne

FIRST STEPS

 GOTOWOŚĆ SZKOLNA

Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w życiu. Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa forma działalności dziecka. Każdy rodzic wiedzieć powinien, na czym polega dojrzałość szkolna. Najogólniej można powiedzieć, że jest to gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, uzależniona od osiągnięcia takiego stanu rozwoju fizycznego, emocjonalno – społecznego i umysłowego, który umożliwia sprostanie obowiązkom szkolnym, przedstawiamy Państwu prezentację, która ułatwi Państwu zrozumienie zagadnienia "Gotowości szkolnej" autorstwa Pani Kingi Kacorzyk - Prezentacja "Gotowość szkolna".