Przedszkole Anglojęzyczne

FIRST STEPS

OFERTA 2019/2020

OFERTA dla 2,5 latków, 3 latków, 4 latków, 5 latków i 6 latków.

Godziny pracy oddziału :                             7:00 – 17:00

Prowadzący grupę:                                     Nauczyciel (wykształcenie pedagogiczne) 

Blok zajęć prowadzony w j. angielskim:    4 godziny dziennie (240 min.)

Liczebność grup:

- W bloku polskim grupy tworzone są w oparciu o kryterium wiekowe (grupy 2,5 latków, 3 latków, 4 latków, 5 latków i 6 latków)* .
- W bloku angielskim grupy tworzone są w oparciu o poziom zaawansowania językowego dzieci.

W bloku polskim zajęcia prowadzone są w grupach maksymalnie 14- osobowych, przy czym zajęcia poranne podczas schodzenia się dzieci oraz zajęcia popołudniowe,  kiedy odbierane są one przez rodziców, mogą odbywać się w grupach łączonych. Jest wówczas mniej dzieci niż zwykle.

W bloku angielskim zajęcia odbywają się w grupach:

- intensywne zajęcia językowe (30 min.) prowadzone przez native speakera oraz zajęcia ruchowe "movement" (30 min.)  prowadzone w języku angielskim przez nauczyciela polskiego odbywają się w grupach liczących maksymalnie 14 osób,

- dalsza cześć zajęć (zabawa w ogrodzie / sali gimnastycznej, zajęcia w sali artystycznej, etc.) prowadzona jest przez native speakera i nauczyciela polskiego mówiącego po angielsku wspólnie dla dwóch grup językowych.

* Po zakończeniu rekrutacji Dyrektor przedszkola może  podjąć decyzję o połączeniu grup wiekowych, w przypadku niepełnych grup. 

Zajęcia dodatkowe: - kliknij tutaj

Posiłki:                       Dzieciom serwowane są śniadania, dwu-daniowy obiad, podwieczorek oraz napoje.

 

Planowana wersja ramowego rozkładu dnia dla grup 2,5 - 5- latków*:

 BLOK POLSKOJĘZYCZNY

7:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, w tym zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę), rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne.

8:00 – 8:30 Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie dzieci do śniadania.

12:00-12:30  Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie dzieci do obiadu.

12:30 – 14:15

Zajęcia programowe z nauczycielem realizujące zadania zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego, w tym zabawy i ćwiczenia doskonalące sprawności manualne, graficzne, słownikowe, ruchowe, orientacji przestrzennej, plastyczne, muzyczne.

*        13:00 – 14:15 leżakowanie – dzieci, które potrzebują poobiedniej drzemki.

14:15-15:00  Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie dzieci do podwieczorku.

 15:00-16:30

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe wg ustalonego programu.

16:30-17:00

Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej.

Rozchodzenie się dzieci do domu.

BLOK ANGLOJĘZYCZNY

8:00 – 12:00  grupy 2,5 - 5 lat

10:30 – 14:30 „ZERÓWKA”

 

BLOK POLSKOJĘZYCZNY DLA "ZERÓWKI"

 

7:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci , w tym zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę), rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne.

8:00 – 10:30 BLOK POLSKOJĘZYCZNY

8:00-09:00 Zajęcia programowe z nauczycielem realizujące zadania zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego, w tym zabawy i ćwiczenia doskonalące sprawności manualne, graficzne, słownikowe, ruchowe, orientacji przestrzennej, plastyczne, muzyczne.

9:00 – 09:30 Śniadanie

9:90 – 10:30 Druga część zajęć programowych z nauczycielem realizujące zadania zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego, w tym zabawy i ćwiczenia doskonalące sprawności manualne, graficzne, słownikowe, ruchowe, orientacji przestrzennej, plastyczne, muzyczne.

10:30 – 13:30 - BLOK ANGLOJĘZYCZNY

13:00-13:30  Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie dzieci do obiadu.

14:30 - 14:45          Podwieczorek

14:45 - 16:30          Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe wg ustalonego programu. 

16:30-17:00            art. room

Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej.

Rozchodzenie się dzieci do domu.