Przedszkole Anglojęzyczne

FIRST STEPS

Najczęściej zadawane pytania przez Rodziców

 

Chciałbym zapisać dziecko do waszego przedszkola, co powinienem wiedzieć?

Nasze przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00. Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Dla pięcio i sześciolatków prowadzona jest tzw. „zerówka”, czyli przygotowanie do pierwszej klasy szkoły podstawowej. W ciągu dnia z dziećmi przebywają nauczyciele anglojęzyczni oraz polskojęzyczni. Od 7:00 do 8:00 dzieci przyprowadzane są do przedszkola i w tym czasie wykonują wybrane przez siebie zadania/zabawy (malują, rysują, układają klocki, bawią się w sali gimnastycznej itp.) Od 8:00 – 12:00 w przypadku dzieci 3 - 4 letnich, a od 9:00 – 13:00 u dzieci 5-6 prowadzony jest blok języka angielskiego. Dzieci w małych grupach,  podzielonych pod względem poziomu zaawansowania oraz wieku,  uczą się angielskiego pod okiem nauczycieli anglojęzycznych. Po godzinie 12:00 rozpoczyna się blok języka polskiego. W tym czasie realizowany jest program w języku polskim.

Kto prowadzi zajęcia ?

W ciągu dnia dziećmi opiekują się nauczyciele anglo- i polskojęzyczni . Kadra nauczycielska to dyplomowani anglojęzyczni nauczyciele, posiadający doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Doświadczenie to zdobyli najczęściej za granicą prowadząc podobne jak "First Steps" przedszkola. Nie znają języka polskiego, dzięki czemu dzieci przez cały czas mają kontakt z naturalnym językiem angielskim. Kadra nauczycielska to również wysoko wykwalifikowani polscy nauczyciele z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Nad całością pracy nauczycieli czuwa Dyrektor Przedszkola. Wszyscy nauczyciele wyróżniają się ogromnym entuzjazmem i łatwością nawiązywania kontaktu z dziećmi. Są świetnymi obserwatorami, chcą i potrafią pomagać dzieciom w nauce. W trakcie zajęć nauczyciele zwracają szczególną uwagę na rozwój wszystkich sprawności intelektualnych, fizycznych i manualnych swoich wychowanków, stosując różnorodne gry i zabawy. Poświęcając dzieciom maksimum uwagi, zachęcają je do aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, dbając jednocześnie o to, aby odbywająca się poprzez zabawę nauka była zawsze przyjemna i efektywna.

W jakiś sposób prowadzone są zajęcia?

Zajęcia w przedszkolu odbywają się w dwóch blokach: anglojęzycznym i polskojęzycznym. Blok języka angielskiego prowadzony jest  przez anglojęzycznych nauczycieli. Obejmuje on intensywną naukę języka angielskiego w  grupach tworzonych w oparciu o kryterium wiekowe i   poziom zaawansowania. Maluchy biorą udział w intensywnych ćwiczeniach językowych, poznając nowe słownictwo, zwroty, struktury gramatyczne i ucząc się poprawnej wymowy. Nowo poznany materiał jest ćwiczony i powtarzany w drugiej części bloku na tzw. luźniejszych zajęciach, w trakcie, których dzieci śpiewają piosenki, słuchają bajek i bawią się w wyliczanki. Dzieci uczą się nowych piosenek, wierszy i rymowanek; przygotowują przedstawienia; odgrywają scenki z życia wzięte – a wszystko po to, aby poprzez zabawę, w naturalny sposób, poznawać i przyswajać drugi język.

Blok anglojęzyczny trwa 4 h dziennie.

W trakcie bloku zajęć w języku polskim dzieci przyswajają elementarną wiedzę ogólną o otaczającym ich świecie,  a pięcio i sześciolatki dodatkowo są starannie przygotowywane do pierwszej klasy. Maluchy uczą się wyrażać swoje emocje poprzez to, co tworzą. Nabywają umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, rozwijają sprawności manualne i ruchowe. Kształtują wyobraźnię, rozbudzają zainteresowania i uczą się samodzielności i współpracy z kolegami. Osiągają odpowiedni poziom rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego ułatwiający start szkolny i sukcesy w nauce.

Moje dziecko nie mówi po angielsku– czy da sobie radę? Jak tak małe dziecko porozumie się z nauczycielem anglojęzycznym?

Nauczyciel anglojęzyczny, wykorzystując różne pomoce dydaktyczne, wprowadza angielskie znaczenie słów, które dzieci już znają po polsku – jednym słowem każde nowe słowo poparte jest ilustracją czy gestem lub mimiką. Taka metoda pozwala dzieciom kojarzyć usłyszane słowo lub zwrot z przedmiotem zademonstrowanym przez nauczyciela,  gestem lub obrazem. I tak, krok po kroku,  dzieci poznają słownictwo, z którego następnie uczą się konstruować proste zdania i pytania. Podczas tych zajęć większość ćwiczeń oparta jest na zabawie, a wszystko po to,  by dzieci znajdowały w tym jak najwięcej przyjemności. W trakcie zajęć dzieci rysują, malują, wykonują różne ćwiczenia i tu kontakt z nauczycielem anglojęzycznym pozwala im na poznawanie nowych zwrotów. Poza tym,  zawsze w pobliżu znajdują się nauczyciele polskojęzyczni, którzy w razie problemów mogą dzieciom pomóc, zwłaszcza tym najmłodszym 2,5-3 latkom

Czy jest podział na grupy wiekowe?

Tak. W bloku języka angielskiego jest podział na grupy pod względem poziomu zaawansowania, natomiast w bloku języka polskiego grupy formowane są w oparciu o kryterium wiekowe : 2,5latki , 3 latki, 4 latki, 5 latki i 6latki. Są też grupy mieszane.

Co dziecko będzie umiało po zakończeniu nauki w przedszkolu?

Przede wszystkim :

-    zostanie przełamana bariera językowa. Dzieci nie będą miały obaw przed mówieniem po angielsku i eksperymentowania z językiem.

-        osłuchają się z językiem,

-        nauczą się poprawnej (bardzo zbliżonej, a niejednokrotnie takiej samej jak native speaker) wymowy,

-        przyswoją wiele słówek i naturalnych zwrotów oraz nauczą się w jakich kontekstach je stosować,

-        będą potrafiły przeprowadzić prostą konwersacje na wiele tematów,

-        mówienie po angielsku między sobą (tj. między dziećmi) stanie się dla nich naturalnym (a nie wymuszonym) procesem.

Tak wczesny krok w świat języka angielskiego w przyszłości pozwoli na łatwiejsze przyswajanie trudniejszych elementów językowych.

Czy jest możliwość obejrzenia przedszkola oraz wzięcia udziału w zajęciach?

Jak najbardziej tak! Jest to doskonały sposób, aby pokazać  jak funkcjonuje przedszkole, w jaki sposób prowadzone są zajęcia. Rodzic może odwiedzić naszą placówkę wraz ze swoją pociechą, aby dziecko mogło również zobaczyć zajęcia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem przedszkola w celu umówienia indywidualnego terminu wizyty. Można też skorzystać z zajęć adaptacyjnych „Od niemowlaka do przedszkolaka” organizowanych przez nasze przedszkole (szczegóły poniżej).

Ja nie mówię po angielsku, więc jaki sens ma moja obecność na zajęciach?

Obserwując zajęcia można  zobaczyć jak wygląda komunikacja między dziećmi a nauczycielami anglojęzycznymi. Nauczyciele wykorzystując swoje doświadczenie w pracy z dziećmi w bardzo łatwy sposób nawiązują kontakt z dziećmi. Poprzez gesty, „mowę” ciała, używanie prostych zwrotów komunikują się z nimi. Dzieci „osłuchują” się z językiem, a po pewnym czasie poznane słownictwo potrafią składać w proste zdania czy pytania.

Na czym polegają Zajęcia Adaptacyjne „Od niemowlaka do przedszkolaka”?

W ramach spotkań adaptacyjnych oferujemy Rodzicom i dzieciom dwie godziny zajęć, w ramach których nasi nauczyciele przedszkolni prowadzą wiele ciekawych i urozmaiconych aktywności zarówno w języku angielskim, jak i polskim. Podczas zajęć maluszki uczą się współpracy w grupie, oraz uczestnictwa w zajęciach muzyczno-ruchowych i artystycznych.

 Główne cele zajęć adaptacyjnych to:

- wprowadzenie dziecka w życie przedszkola- zapoznanie z salami, zabawkami,  nauczycielami,
- ułatwienie maluszkowi bezstresowego wejścia w środowisko przedszkolne,
- zapoznanie dziecka z ciekawymi formami i metodami różnych zabaw i zajęć dostosowanych do ich wieku i możliwości,
- udzielanie rodzicom cennych wskazówek i porad dotyczących rozwoju ich pociech.

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających naukę w przedszkolu we wrześniu po raz pierwszy organizowane są w ostatnich dniach sierpnia.

Czy mogę towarzyszyć dziecku w jego pierwszych dniach w przedszkolu ?

Oczywiście. Rodzice mogą towarzyszyć swoim pociechom w pierwszych dniach września, aby ułatwić maluszkom aklimatyzację w nowym dla nich środowisku przedszkolnym. Zawsze radzimy Rodzicom, aby stopniowo skracali czas kiedy towarzyszą dziecku w przedszkolu, aby maluszek uczył się samodzielności i miał możliwość oswojenia się zarówno z nauczycielem jak i grupą rówieśników.

Co Państwo proponują w ramach wyżywienia?

W ramach wyżywienia dzieci spożywają drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Personel zwraca szczególną uwagę na dzieci z uczuleniem pokarmowym i dba o ich dietę.

Czy jest możliwość zamówienia posiłku dla alergika?

Tak. Dzieci z alergią mają zamawiane inne posiłki niż cała grupa. Wypełniając kartę zapisu rodzice zaznaczają, na co dziecko jest uczulone. Takie informacje trafiają do nauczycieli, którzy odpowiedzialni są za to, aby dziecko nie dostawało nic, na co jest uczulone.

W ofercie piszecie Państwo, że przedszkole jest przyjazne alergikom. Na czym to polega?

Nasze przedszkole zostało tak zaprojektowane, by do minimum zmniejszyć kontakt przedszkolaków z alergenami wziewnymi i kontaktowymi:

- korytarze , toalety , jadalnia i szatnia zostały wykończone płytkami ceramicznymi a w salach zajęć położono wykładziny PCW firmy Tarkett. W obiekcie nie ma dywanów, chodników ani wykładzin dywanowych, ze względu na gromadzenie się w nich ogromnych ilości roztoczy;

- wszystkie toalety są bardzo dobrze wentylowane za pomocą wentylacji mechanicznej, dzięki czemu poziom wilgotności pomieszczeń ograniczony jest do minimum;

- w trosce o jakość powietrza zastosowano tradycyjny system ogrzewania tj. grzejniki konwencjonalne firmy Kemi, które nagrzewają powietrze bezpośrednio, a zatem nie poruszają cząsteczek kurzu;

- zamiast zasłon i firanek w oknach zawieszono żaluzje pionowe (tzw. verticale).

Jaki program edukacyjny realizowany jest w waszym przedszkolu?

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie  autorskiego Programu Działań Dydaktycznych  „FIRST STEPS” łączącego podstawę programową z jednoczesną nauką języka angielskiego  oraz programów znajdujących się w wykazie MEN:


- Program wychowania przedszkolnego „ZANIM BĘDĘ UCZNIEM” Elżbieta Tokarska i Jolanta Kopała

- Dodatkowo w przedszkolu realizowane są projekty nauczycieli, których dokładny opis znajduje się w zakładce NASZE PROJEKTY dotyczące dodatkowych zajęć edukacyjnych organizowanych w przedszkolu.

Nasze przedszkole, jako pierwsze w Bielsku-Białej, realizuje także międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego”, promujący zdrowie emocjonalne dzieci.  Ponadto wzbogacamy codzienne zabawy i zajęcia z dziećmi wykorzystując elementy metod wspomagających ich rozwój :

-  elementy Kinezjologii Edukacyjnej - metoda Paula Dennisona - programu doskonalącego proces uczenia się i stymulowania rozwoju dzieci 5 – 6 letnich,
-  elementy Metody ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana,
-  Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

- „ Odimienna Metoda Nauki Czytania Według Ireny Majchrzak”

- „Metoda Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz

Inne przedszkola prywatne oferują  bogatszy program zajęć dodatkowych, dlaczego u was tego nie ma?

My również oferujemy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych. Aktualna oferta znajduje się w zakładce Oferta - Zajęcia Dodatkowe.  Aby nie obciążać rodziców kosztami wszystkich zajęć dodatkowych poprzez wliczanie ich w standardową opłatę czesnego, co roku podajemy aktualną ofertę zajęć dodatkowych, spośród których Rodzic może indywidualnie wybrać te zajęcia, które będą interesowały jego pociechę. W ten sposób Rodzic płaci  tylko za  te zajęcia, z których dziecko faktycznie korzysta.

Poza standardowymi zajęciami dodatkowymi dzieci zabieranie są na wycieczki, do kina, teatru, na różnego rodzaju warsztaty. W przedszkolu prowadzimy także wiele atrakcji w postaci zajęć teatralnych, plastyczno-konstrukcyjnych i innych. Organizujemy również zajęcia kulinarne, w trakcie których dzieci poznają kuchnie i kulturę z różnych regionów świata. Z okazji różnych świąt, Dnia Babci, Dziadka itp. – dzieci przygotowują wspólnie z nauczycielami przedstawienia, zawsze w dwóch wersjach językowych. Przedszkole tętni życiem i bardzo dużo się w nim dzieje.

Czy jest leżakowanie?

Tak, codziennie po obiedzie najmłodsze dzieci mają czas na odpoczynek na leżaczkach,chyba, że rodzic wyraźnie zaznaczy, że nie chce, aby jego dziecko leżakowało.

Czy dzieci często wychodzą na dwór?

Tak. Każda grupa pod opieką swojego nauczyciela codziennie spędza część dnia na świeżym powietrzu, chyba że nie sprzyjają temu warunki pogodowe (opady deszczu , silny wiatr, bardzo wysoka lub niska temperatura) .

Czy jest psycholog, logopeda i lekarz wad postaw w przedszkolu?

Tak. Na początku każdego roku szkolnego zapraszamy do przedszkola logopedę , psychologa oraz lekarza od wad postaw. Przeprowadzane są badania. W trakcie wizyty dziecko może być pod opieka rodzica. Po zakończonych badaniach rodzice dostają wypełnioną kartę z opinią lekarza.

Czy dzieci są ubezpieczone?

Rodzice mogą skorzystać z ubezpieczenia grupowego proponowanego przez przedszkole. Placówka  korzysta z grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie ubezpieczeniowej TU InterRisk S.A. Szczegóły dotyczące wysokości składki oraz warunków ubezpieczenia dostępne są w sekretariacie przedszkola.

Kiedy rozpoczynają się zapisy?

Zapisy rozpoczynają się w lutym/marcu i trwają aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Ile wynosi czesne za przedszkola?

W roku szkolnym 2016/2017 czesne wynosi  795 zł.

Skąd taka cena?

Nasze przedszkole,  jako jedyne na Podbeskidziu,  oferuje tak dużą ilość godzin języka angielskiego, którego uczą profesjonalni nauczyciele anglojęzyczni (native speakers). W bloku z 4h języka angielskiego, w ciągu całego roku szkolnego dziecko ma zagwarantowane niemal 700 godzin zegarowych języka angielskiego, co daje średnio ok. 70h kontaktu z językiem na miesiąc.

Czy pobierana jest opłata za wakacje ?

Nie, nie pobieramy opłaty za wakacje. Podczas wakacji prowadzimy tzw. przedszkole wakacyjne, na które Rodzice mogą  zapisać swoją pociechę na wybrane okresy tygodniowe, które są płatne oddzielnie – zgodnie z wybranym turnusem.

Chciałbym się spotkać i porozmawiać z dyrektorem – kiedy byłoby to możliwe?

Dyrektorem Przedszkola jest Pani Joanna Pindel, dostępna jest dla Państwa codziennie. Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu oraz podanie tematu spotkania, w sekretariacie przedszkola.

Chciałbym zapoznać się ze statutem przedszkola.

Statut przedszkola dostępny jest w sekretariacie.

Czy w przypadku zapisania rodzeństwa będę miał/a zniżkę?

Tak, na drugie i następne dziecko zapisane do naszego przedszkola udzielamy rabatu.