ZERÓWKA

Zajęcia w zerówce zaczynają się codziennie o godzinie 8:00 powitaniem i zabawą,która pobudza do działania i jest jednocześnie wprowadzeniem do tematu zajęć. W czasie ich trwania realizowana jest polska podstawa programowa. Dzieci zdobywają wiedzę, umiejętności i nowe doświadczenia które ułatwią im funkcjonowanie zarówno w szkole jak i codziennym życiu.

Na zajęciach wykorzystywane są metody aktywizujące dzieci, barwne pomoce dydaktyczne ułatwiające przyswajanie wiedzy, tablicy interaktywna, kodujmata oraz wiele innych. W czasie ich trwania dzieci bawią się i uczą, tworzą kreatywne prace plastyczne rozwiązują zagadki i wykonują doświadczenia.  Chętnie wypowiadają się na tematy związane z zajęciami korzystając z własnych zdobytych doświadczeń.

Zerówkowicze uczą się również wyrażać swoje emocje i nazywać je, a także empatii i współdziałania w grupie oraz szanowania zdania innych osób. Dieci przygotowują się również do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nie tylko w sposób merytoryczny, ucząc się liter, czytania czy liczenia, ale i przez prowadzenie zajęć w ławeczkach i nauki posługiwania się piórem, co sprawia im nie lada przyjemność i wyzwanie.

Zajęcia kończą sie o 10:30.